• fra garasje til hagestue og garasje
  • rehabilitering og oppussing
  • spesialdesign av fast innredning inkl skjult lagerrom
  • belysning
  • materialvalg og fargevalg
  • beskrivelser og bestillinger
  • oppfølging på byggeplass