• fasadeendring, ny vinterstue
  • byggemelding
  • rehabilitering/ombygging stue, kjøkken, gang, trapp
  • planløsning og interiørdesign kjøkken
  • design gasspeis integrert i kjøkkenøy
  • belysning
  • materialvalg og fargesetting
  • rådgiving møbler
  • beskrivelser, prisinnhenting og bestillinger
  • byggeledelse og gjennomføring på byggeplass