• totalombygging av kjeller
  • samarbeid med Byantikvaren
  • planløsning
  • interiørdesign kjøkken, stue, vinkjeller, garderobe
  • spesialdesign trapp, sofa, dør og lås til vinkjeller
  • restaurering /design ytterdører/vinduer i original stil
  • belysning og lysstyring
  • materialvalg og fargesetting
  • møbelvalg
  • rådgiving
  • bestillinger egen design og møbelvalg