• byggemelding
  • rehabilitering og ombygging 1. etg
  • planløsning
  • interiørdesign kjøkken, gang
  • design vedpeis, ytterdør, oppgradering trapp
  • belysning og lysstyring
  • materialvalg og fargevalg
  • beskrivelser, prisinnhenting og bestillinger
  • byggeledelse og gjennomføring på byggeplass