• riving ekst kjeller og terrasse, underbygging og utvidelse til ny u.etg, ny terrasse
  • fasadeendring inngangsparti m/ny veranda
  • byggemelding
  • planløsning
  • interiørdesign alle rom i ny u.etg
  • belysning og lysstyring
  • materialvalg og fargesetting
  • beskrivelser, prisinnhenting og bestillinger
  • byggeledelse og gjennomføring på byggeplass