Engesland & Halsne mnil ans ble startet i 1988 av interiørarkitektene mnil Ingrid H. Engesland og Sven Halsne. Siden 1994 er kontoret drevet av Ingrid H. Engesland. Sven Halsne gikk bort i 2007 og firmanavnet er beholdt uendret.

I dag kommer kommer hovedtyngden av oppdragene fra private byggherrer på hele Nord-Jæren. De første 15 årene var oppdragene mest innredning av kontorbygg, bank, butikk og restaurant.

Signatur

Ingrid H. Engesland

interiørarkitekt mnil

eier & grunnlegger

Engesland & Halsne mnil ans

  • er frittstående og uavhengig av produsenter, leverandører og utførende. For deg som oppdragsgiver betyr det at du kan ønske og velge helt fritt. Deretter få hjelp til å sette alt sammen til en harmonisk og spennende helhet.
  • vektlegger høy kvalitet i materialvalg og utførelse, så vel teknisk, estetisk som miljømessig.
  • har dyktige samarbeidspartnere i alle relevante byggfag som gjerne anbefales.
  • er medlem av NIL (Norsk interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening) som sikrer byggherren profesjonell kompetanse.
  • har 7 års utdanning etter vid. gående skole, - 2 år fagskole og 5 år på universitetsnivå.
  • har 35 års erfaring.